Orszak Trzech Króli “W jasełkach leży”

W sobotę Objawienie Pańskie w tradycji nazywane Świętem Trzech Króli. Po raz drugi w naszej parafii przeszedł Orszak Trzech Króli. Mędrcy przybyli na plac przy ulicy Kraszewskiego 12 w Zbąszyniu, a stamtąd w towarzystwie mieszkańców ulicami miasta przeszli do kościoła pw. NMP Wniebowziętej, gdzie przed ołtarzem złożyli mirrę, złoto i kadzidło.

Po wspólnym kolędowaniu, odbyła się msza święta, na zakończenie której poświęcono kredę i kadzidło. To na cześć Kacpra, Melchiora i Baltazara, w Święto Trzech Króli na drzwiach naszych domów wpisujemy kredą: K+M+B oraz nowy rok. Przyjmuje się, ze imiona trzech Króli powstały w pierwszych liter zdania „Christus Mansionen Benedicat” – „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

Kim byli Trzej Królowie? Jakie dary ofiarowali Jezusowi? Czy rzeczywiście Mędrców ze Wschodu było trzech?

Uroczystość Objawienia Pańskiego to coś znacznie więcej niż tylko przybycie mędrców ze Wschodu. Tego dnia liturgia celebruje trzy wydarzenia, które dla nas staną się drogami prowadzącymi do Boga.

Droga poszukiwania prawdy

* Pierwszą drogą do Boga jest droga mędrców, czyli droga poszukiwania prawdy.

Droga wiary w cuda

* Drugą drogę objawia cud dokonany przez Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Po tym wydarzeniu uczniowie uwierzyli w Jezusa, ponieważ zobaczyli cud. Wiara w cuda jest nierozerwalnie związana z naszą religią: być chrześcijaninem to wierzyć w cuda.

Droga sakramentów

* Trzecia droga poznania Boga objawiona w święcie Epifanii to droga sakramentów, która jest widoczna w scenie chrztu Jezusa z Jordanie. Jest to droga najpełniejszej i najgłębszej relacji z Bogiem. Bo sakramenty nie są niczym innym, jak drogą wchodzenia w zjednoczenie z Jezusem.

(fot. Dorota Michalczak)