Sakrament Bierzmowania 2024

W poniedziałek, 27 maja 2024 roku w parafii pw. NMP Wniebowziętej gdzie proboszczem jest ks. Zbigniew Piotrowski, został udzielony sakrament bierzmowania. Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas VIII przybyłej do kościoła ze świadkami, udzielił bp Jan Glapiak. Wcześniej proboszcz oświadczył, że kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia tego sakramentu i poprosił biskupa o jego udzielenie.

W czasie Mszy św. bp Glapiak wygłosił homilię, w której mówił o znaczeniu sakramentu bierzmowania. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o wierze oraz jej obrony. Sakrament jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem i udziela się go tylko jeden raz w życiu.

Bierzmowanie jest uroczystym momentem, w którym osoba przyjmuje dar Ducha Świętego i staje się pełnoprawnym członkiem Kościoła katolickiego.

Siedem darów Ducha Świętego – łaski od Boga:
Dar Mądrości,
Dar Rozumu,
Dar Rady,
Dar Męstwa,
Dar Umiejętności,
Dar Pobożności,
Dar Bojaźni Bożej.

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

(fot. Świtała)