Bierzmowanie

W Parafii, raz do roku udzielany jest Sakrament Bierzmowania.

Osoby dorosłe, które tego sakramentu nie przyjęły, po zgłoszeniu w Biurze Parafialnym, są kierowane do Katedry w Poznaniu. Udziela się tam bierzmowania 4 razy w roku.