Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w 2 i 4 sobotę miesiąca o godz. 17:00 oraz w drugie święto Bożego Narodzenia i w Niedzielę Zmartwychwstania po Mszy św. o godz. 12:00 Warunkiem, by dziecko zostało ochrzczone jest przedstawienie skróconego aktu urodzenia.

Jeśli dziecko chcą ochrzcić rodzice formalnie nie związani, należy przedstawić akt zupełny urodzenia dziecka.

Chrzestnymi mogą zostać katolicy:

– po ukończeniu 16 roku życia

– po przyjęciu sakramentu bierzmowania

– nie obciążeni żadnymi karami kościelnymi oraz żyjący zgodnie z zasadami wiary katolickiej

– w trakcie uroczystości powinni przyjąć komunię św.

– jeśli są z innej parafii powinni przedstawić świadectwo proboszcza z parafii gdzie zamieszkują, że mogą zostać chrzestnymi.