Informator parafialny

Msze Święte

Dni powszednie: 7:00, 18:00.
Niedziele: 7:00 – śpiew Godzinek
7:30, 9:00 – dla wszystkich
10:30 – z udziałem młodzieży
12:00 – z udziałem dzieci
18:00 – dla wszystkich
I piątek miesiąca: 7:00, 18:00
16:30 – z udziałem dzieci
I sobota miesiąca: 7:00 (po Mszy św. półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy), 18:00
Msza św. Fatimska 13-go dnia każdego miesiąca 7.00 lub 18.00


Biuro parafialne

Czynne w środy i piątki: w godz. 9:00 – 10:00 oraz w godz. 18:30 – 19:30.


Kapłani pracujący w parafii
ks. Proboszcz
Zbigniew Piotrowski
ks. Wojciech Lisek
ks. Paweł Szkoda


Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany jest w każdą II i IV sobotę miesiąca o godz. 17:00 oraz w II Święto Bożego Narodzenia po Mszy św. o godz. 12:00 i Niedzielę Zmartwychwstania po Mszy św. o godz. 12:00.
Nauka dla rodziców i chrzestnych w piątki przed chrztem po Mszy św. wieczornej.


Sakrament Pojednania

Sprawowany jest przed każdą Mszą św., w pierwsze piątki miesiąca w godz. 15:30 – 18:00.


Odwiedziny chorych

Kapłani: zgodnie z zapowiedziami zamieszczonymi w ogłoszeniach parafialnych.
Szafarze: w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00.


Telefony i poczta

Probostwo: 68 386 84 44, 602 43 46 09.
Wikariat: 68 386 80 14, 68 386 98 92.
zbaszynparafia@gmail.com


Sprawy dotyczące Cmentarza Parafialnego

Piątek w godz. 9:00 – 10:00 (dyżur p. Urszula Pawelska), tel. 693 934 148.


Szafarze Komunii św.

Prowadzący: Tomasz Jazdon. Opiekun: ks. Proboszcz
Zygmunt Buda – 664 778 741
Krzysztof Kubiak – 68 386 07 16
Piotr Pruszkowski – 882 896 497
Tomasz Jazdon – 603 064 693
Eugeniusz Pioch – 607 323 550
Sławomir Król – 68 386 86 21
Wacław Szaferski – 692 405 895
Rafał Ciechorski – 695 330 401
Marek Piątek – 68 386 93 59
Zbigniew Owczarczak – 68 386 81 93
Andrzej Smertka – 692 120 434
Kamil Ciodyk – 790 229 047
Łukasz Królikowski – 667 216 141
Damian Matysiak


Redakcja Miesięcznika Parafialnego „Zbąskie Sanktuarium”

Redaktor naczelny Anna Masiewicz. Opiekun ks. Paweł Szkoda.


Katecheza Przedmałżeńska

Spotkania odbywają się według rocznego programu podanego w gablocie. W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela: Magdalena Weber tel. 503 922 056.
Poradnia Rodzinna prowadzona jest przez Edytę Sołtys Lewandowską tel. 668 821 922.


Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

W każdy czwartek przed Pierwszym Piątkiem miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8:00 – 9:00.
W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca Msza św. o godz. 7:00 w intencjach Straży Honorowej NSPJ. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Prowadząca Urszula Pawelska. Opiekun ks. Proboszcz.


Żywy Różaniec Matek i Ojców

Spotkania odbywają się w każdą Pierwszą Niedzielę Miesiąca po Mszy św. o godz. 9:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca w godz. 15:30 – 16:30.
W każdą niedziele i święto o godz. 8:30 odmawiany jest różaniec prowadzony przez członków KŻR według listy. Nadzelator Maria Piątek. Opiekun ks. Proboszcz.


Czciciele  Miłosierdzia Bożego

Każdego 13. dnia miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 17:00 – 18:00, następnie Msza św. do Miłosierdzia Bożego. Prowadzący Krzysztof Kubiak.
Od poniedziałku do piątku Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00


Kaplica Wieczystej Adoracji

Od poniedziałku do piątku w naszym kościele można adorować Najświętszy Sakrament wystawiany w Kaplicy Wieczystej Adoracji po Mszy św. o godz 7.00 do godz. 18.00.


Grupa modlitewna św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II

Adoruje Najświętszy Sakrament w  każdy czwartek przed Pierwszym Piątkiem Miesiąca od godz. 17:00 do 18:00. Drugiego dnia każdego miesiąca o godz. 21:00 Apel przy pomniku św. Jana Pawła II. Prowadzący Konrad  Maciejewski. Opiekun ks. Wojciech Lisek.


Grupa Misyjna

Prowadzący Marian Kwaśnik


Radio Maryja i TV Trwam

Każdego 16. dnia miesiąca Msza św. o godz. 18:00. Prowadząca Irena Nowotnik.


Parafialna schola

Spotkania w soboty o godz. 11:00.  Prowadzące: Joanna Chłopkowska, Joanna Galas.


Eucharystyczny Ruch Młodych

Spotkania w piątki o godz. 17:00. Prowadzące: Maria Olejniczak, Joanna Chłopkowska.


Duszpasterstwo Młodzieży

Spotkania w piątki o godz. 19:30. Opiekun ks. Paweł Szkoda.


Ministranci

Zbiórki w soboty. Opiekun ks. Paweł Szkoda.