Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy pomoc w zanoszeniu Komunii św. chorym i niepełnosprawnym.

Nadzwyczajny szafarz pomaga również w rozdawaniu Komunii św. gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek.


Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. posługujący w naszej parafii:

Prowadzący: Tomasz Jazdon. Opiekun: ks. Proboszcz.

Zygmunt Buda
tel. 664 778 741


Krzysztof Kubiak
tel. 68 386 07 16


Piotr Pruszkowski
tel. 882 896 497


Tomasz Jazdon
tel. 603 064 693


Eugeniusz Pioch
tel. 607 323 550


Sławomir Król
tel. 68 386 86 21


Wacław Szaferski
tel. 692 405 895


Rafał Ciechorski
tel. 695 330 401


Marek Piątek
tel. 68 386 93 59


Zbigniew Owczarczak
tel. 68 386 81 93


Andrzej Smertka
tel. 692 120 434


Kamil Ciodyk
tel. 790 229 047


Łukasz Królikowski
tel. 667 216 141


Damian Matysiak