Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni chcący zawrzeć sakrament małżeństwa są zobowiązani:

– przedstawić dowód osobisty,

– przedstawić świadectwo chrztu i bierzmowania, nie starsze niż pół roku (nie trzeba przedstawiać gdy pochodzą z parafii gdzie byli ochrzczeni lub bierzmowani),

– odbyć kurs przedmałżeński i poradnię rodzinną,

– przedstawić świadectwa ukończenia nauki religii,

– przystąpić do spowiedzi św.,

– przygotowanie obejmuje przynajmniej trzy spotkania w Biurze Parafialnym.


Katecheza Przedmałżeńska

Spotkania odbywają się według rocznego programu podanego w gablocie. W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela: Magdalena Weber tel. 503 922 056.
Poradnia Rodzinna prowadzona jest przez Edytę Sołtys Lewandowską tel. 668 821 922.