Sanktuarium Maryjne

Sama definicja „Sanktuarium” podana przez Kodeks Prawa Kanonicznego odwołuje się do pielgrzymowania. Jak czytamy w Kodeksie: „przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności”. Sanktuarium jest miejscem, gdzie w ludzkich sercach dokonują się przemiany, osobiste nawrócenia. Ludzie doznają tam objawień, cudownych uzdrowień na duszy i ciele.  


Sanktuarium Maryjne to miejsce, które świadczy o szczególnej obecności Maryi w życiu Kościoła.  Maryjne Sanktuarium jest jakoby domem Matki, w którym  możemy pogrążyć się w modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, nie tylko w modlitwie liturgicznej, ale także i tej osobistej, powierzyć Jej wszystkie nasze troski, kłopoty, ale również radości.


Nasz parafialny kościół w Zbąszyniu p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej jest właśnie takim Maryjnym Sanktuarium.


DZIEJE OBRAZU MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ


W ołtarzu bocznym kościoła znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Różańcowej. Obraz został ufundowany i przekazany ówczesnej świątyni w 1651 roku przez Oficjała poznańskiego Andrzeja Swinarskiego. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, po wybudowaniu obecnej świątyni, dostosowano jego wymiary do ram ołtarzowych. Wówczas domalowano medaliony ze scenami 15 tajemnic różańca. Wg historyków sztuki, obraz przypisywany jest wielkopolskiej szkole malarstwa cechowego i wzorowany na krakowskim obrazie z XVII wieku, znajdującym się w kościele ojców franciszkanów.


Obraz był trzykrotnie poddawany konserwacji. I tak po raz pierwszy dokonano konserwacji obrazu w roku 1931. Czas konserwacji trwał 3 lata, a dokonał jej artysta malarz Smogulecki z Poznania. Przed konserwacją cały obraz, oprócz wizerunku Matki Bożej i Dzieciątka, zamalowany był czerwoną farbą. Po zdjęciu warstwy farby okazało się, że pod nią znajdują się medaliony z tajemnicami różańcowymi. Powodem zamalowania  tła obrazu było to, że cały obraz pokryty był czerwoną zasłoną, na której znajdowały się srebrne sukienki i wota. Przez otwory w sukience widoczne były tylko twarze i ręce Maryi i Dzieciątka. Po zdjęciu farby malarz przystąpił do uzupełnienia ubytków w malowidle i przemalowania całego obrazu.


Drugiej konserwacji dokonano w połowie lat 70-tych XX wieku. Wykonano ją w pracowni konserwacji zabytków w Toruniu. Konserwacja dokonana została bardzo niestarannie. Podczas przemalowania obrazu całkowicie została zmieniona twarz Matki Bożej.


Ostatnia konserwacja obrazu wykonana została w latach 1999 – 2001, w pracowni konserwacji zabytków przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Konserwacja została przeprowadzona kompleksowo. Usunięto wszystkie warstwy farb z poprzednich przemalowań i uzupełnień wosku. Pozostał tylko sam wizerunek Matki Bożej i Dzieciątka. Całe pozostałe tło obrazu jest rekonstrukcją jaką wykonano na podstawie zdjęć. Obecny wygląd obrazu zawdzięczamy usilnym staraniom ówczesnego Proboszcza parafii ks. Kanonika Zbigniewa Zielińskiego. Koszt konserwacji wyniósł 150 tysięcy złotych.


Słynący łaskami obraz, z dawien dawna przyciągał wiernych ze Zbąszynia i okolic. W okresie międzywojennym zasięg kultu Matki Bożej Różańcowej był znacznie większy niż obecnie. W roku 1935, na odpust Matki Bożej Różańcowej przybyło ok. 2 tysięcy pielgrzymów z Zakrzewa, Chobienic, Siedlca i okolicznych wiosek. Przybyły nawet dwie pielgrzymki  z sąsiednich Niemiec, w których udział wzięli Polacy z Nowego Kramska i Dąbrówki Wielkiej ( tak nazywała się ta wieś do roku 1945 – obecnie Dąbrówka Wielkopolska ). Pielgrzymka z Dąbrówki przybyła ze swoim proboszczem Niemcem, noszącym nazwisko Binder.


Obraz posiadał srebrne, barokowe sukienki umieszczone na ruchomej zasłonie z czerwonego pluszu, zasłaniającej niegdyś obraz. Na początku lat  80-tych ubiegłego wieku zasłona, na której znajdowały się sukienki, została wyjęta z ramy ołtarza. Sukienki po pewnym czasie zaginęły. Zaginęły również XVII, XVIII i XIX-wieczne wota. Właśnie te wota, świadczyły o dawnym kulcie, jakim otaczano wizerunek Matki Bożej i o łaskach otrzymywanych przez modlących się przed nim. Obecne wota zgromadzone przy ołtarzu są bardziej współczesne i one to świadczą o tym, że Matka Boża Różańcowa nadal darzy swoimi łaskami tych, którzy z ufnością do Niej się modlą.


JAK OBECNIE CZCIMY MATKĘ BOŻĄ RÓŻANCOWĄ ?


Z racji odpustu Matki Bożej Różańcowej – 7 października – odbywają się  Rekolekcje Parafialne. 5 dniowe rekolekcje przygotowują parafian uroczystości odpustowej –  kończą się w dniu Odpustu w Święto Matki Bożej Różańcowej.


W ramach rekolekcji, od 6 lat odbywają się Piesze pielgrzymki pokutno -dziękczynne wokół jeziora Błędno ku czci Matki Bożej Zbąszyńskiej. Każdego roku przybywa uczestników pielgrzymki. W tegorocznej VI Pieszej Pielgrzymce, która odbyła się w sobotę 4 października 2014 roku, uczestniczyła rekordowa liczba pielgrzymów –  ok. 350. Daty pielgrzymek obrazują tabliczki umieszczone na Kamieniu Pielgrzyma, który stoi w lesie. Przy tym kamieniu, poświęconym podczas II pielgrzymki, pielgrzymi zatrzymują się na chwilę modlitwy.


Parafia zbąszyńska jest podwójnie Maryjna. W ołtarzu głównym kościoła jest obraz Matki Bożej Wniebowziętej. Dla uczczenia tego święta, w nocy z 16 na 17 sierpnia 2014 roku odbyła się I Nocna Pielgrzymka wokół jeziora Błędno po hasłem: “Z WNIEBOWZIĘTĄ PRZEZ ŻYCIE“. Przy wspomnianym już Kamieniu Pielgrzyma odprawiona została Msza Święta. Pielgrzymka ta wejdzie do kalendarza obchodów odpustowych głównej patronki parafii – Matki Bożej Wniebowziętej. 


Sobotnie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Różaniec Święty przez cały miesiąc październik i podczas nabożeństw Fatimskich w pierwsze soboty miesiąca, odprawiane są przy ołtarzu Matki Bożej Zbąszyńskiej – Królowej Różańca  Świętego.


W kościele śpiewane są dwie pieśni do Matki Bożej Zbąszyńskiej. Pierwsza to  PIEŚŃ DO MATKI BOŻEJ ZBĄSZYŃSKIEJ, której słowa, do muzyki Feliksa Nowowiejskiego, napisał ks. Proboszcz Mieczysław Pohl.  Druga to ZBĄSZYŃSKA PANI – napisana przez ks. Proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego.


Pieśń do Matki Bożej Zbąszyńskiej

Matko Zbąszyńska, Matko Różańcowa, orędowniczko wszelkich łask.
Nieba i ziemi Ty jesteś królową, Ty przyodziewasz kraj nasz w blask.
Ciebie wzywamy, my Twoi poddani, prosząc o Twoją litościwą dłoń,
Tobie swe serce my niesiemy w dani, Ty pochyl ku nam Swą matczyną skroń.

Od wieków płyną cichej Obry fale, w toni jeziora błękit lśni,
Od wieków lud Twój, śpiewa ku Twej chwale i sławi Cię po wszystkie dni.
Pozostań z nami w morzu utrapienia, niechaj odejdzie zły, podstępny wróg,
Niech ręka Twoja przeżegna cierpienia i strzeże nas wśród rozstajnych dróg.

Bądź uwielbiona Matko Różańcowa, wśród naszych lasów, łąk i pól,
Niechaj opieka Twoja nas zachowa i niechaj koi wszelki ból.
Broń wiary naszej, strzeż nasze zagrody, w opiece Swojej miej ciężki nasz trud.
Broń domów naszych od bratniej niezgody i pośród burz wiedź nas szlakiem cnót.

Nad zbąskim grodem wzeszło jasne słońce, wokół rozsiewa blaski swe,
Ku Tobie wznosim ręce błagające, otwórz nam Matko serce swe.
Królowo nasza przyczyń się za nami, niechaj pokojem wciąż oddycha świat,
Niech nikt nas fałszem i brudem nie mami, a każdy żyje jako dobry brat.

Matko Zbąszyńska, oto Twoje dzieci, sławią Cię tu w świątyni Twej,
Niech dobroć Twoja brzmi wśród tysiącleci i podtrzymuje w doli złej.
Daj bratnią miłość, ulecz serca rany, bądź nam obroną w złe i trudne dni,
Miej w Swej opiece cały kraj kochany, co wierność, miłość dziś przysięga Ci.

Zbąszyńska Pani
Zbąszyńska Pani różańcem słynąca
Tyś  gwiazda śliczna nigdy nie gasnąca
Przed Twym obrazem modły swe składamy
Bo w Tobie ufność szczerą pokładamy

W naszej świątyni miejsce swe obrałaś
I całym sercem Zbąszyń pokochałaś
A w okolicy imię Twoje słynie
Boś Ty nadzieją w wszelakiej godzinie

Królową jesteś narodu polskiego
Pod Twoim płaszczem chronisz nas od złego
U Syna Twego wciąż czynisz starania
Byśmy dotrwali Łaski zmiłowania

W klęsce zaborów za Twoją przyczyną
Bóg zadbał o nas, by naród nie zginął
By Jego dzieci miały byt bezpieczny
I osiągnęły w niebie żywot wiecznyW parafii, od roku 2006, wydawany jest miesięcznik ZBĄSKIE SANKTUARIUM. Gazeta jest źródłem informacji o życiu parafii, wyjaśnia sprawy duchowe. Posiada też stałe pozycje jak m. in. Słowo Proboszcza, Z życia naszej parafii, wywiady, Święci i błogosławieni, krzyżówka, Kącik dla dzieci, strona Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II. Wydawanych jest ok. 800 egzemplarzy gazetki.


Odbywają się corocznie KONKURSY RÓŻANCOWE DLA DZIECI. Ubiegłoroczny konkurs, był konkursem plastycznym, a jego hasło brzmiało: „Różaniec drogą do nieba”. Tegoroczny październikowy konkurs, w 2014 roku miał inny charakter. Jego uczestnicy musieli wykonać różańce z dowolnych materiałów. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach zawsze są nagrodzone.


Pomimo, że upłynęło już ponad 360 lat od chwili gdy obraz trafił do Zbąszynia, to kult Matki Bożej w Zbąszyniu nie słabnie, ale nadal się rozwija. Dowodem na to są prośby i podziękowania wpisywane do księgi wyłożonej przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej.


MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA – ZBĄSZYŃSKA PANI – KRÓLOWO RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI